söndag 6 november 2011

Pressmeddelande från Havs och vattenmyndigheten

Vad jag kan få fram av pressmeddelandet från Havs och vattenmyndigheten har de nu tagit ett beslut om att gå på EU:s linje vad det gäller utfasningen av Östersjölax som är odlad. Detta kommer förmodligen att leda till att laxfisket i "betongälvarna" som Dalälven, Ljusnan, Indalsälven, Ångermanälven, Luleälv, Skellefteälv och Stockholmström m.m. är ett minne blott inom 10år.
Länk till Havsmyndighetens pressmeddelande.........


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar