tisdag 28 februari 2012

Inför havsöringssäsongen

Investerat i lite ny drag inför säsongen, just nu i hårdtest av JPM Janne. De verkar ha rätt form och vikt utifrån våra erfaenheter. Sedan får vi se vad som händer de närmsta veckorna när Janne kommer att köra hårt med dem, samt säkert endel annat smått och gott.

För de som är intresserade kommer det att vara en havsöringstävling i mitten av maj månad med start och mål i Stenö (campingen). Detta borde vara någonting som passar många team som deltar i LPR då det inte krävs någon stor trollingbåt. En 4-5 meters med en 15 hästare bakpå och ett spö per man räcker...........sedan är det bara att leta upp havsöringarna. Kolla med Janne Goude han ger er säkert tips på var ni inte bör åka.

tisdag 14 februari 2012

Håvtillverning

Ytterligare 1-2 timmar har lagts på tillverkningen av den gode Peters håv har nu kommit till det tråkiga putsandet, efter iläggning av padoock i björkramen har en fin lyster framträtt. Kanske tilltalar det rödvita den ena parten i JPM vad den blåvite anser får nog Peter veta första gången han skall håva åt Goode´.Nu återstår inoljning och borrning av hål till håvgarnet innan lackningen tar vid. Därefter skall håvgarnet bindas på plats.
onsdag 8 februari 2012

Pressmeddelande

Pressmeddelande


Genetisk mångfald hos vildlax i Östersjön avgörs med nytt EU-förslag

2012-02-07 09:48
Östersjölaxen är en unik resurs av stor betydelse för fiske och ekologi som hotas av utrotning. Men meningarna går isär om hur laxen ska räddas. Utplanteringar av lax som föds upp i odling har av många forskare länge ansetts utgöra ett av hoten medan fiskare bedömt dem som nödvändiga. EU-kommissionen föreslår nu att utplanteringarna stoppas.

Forskare och experter från länderna runt Östersjön samlas nu vid ett seminarium vid Stockholms universitet för att presentera kunskap om laxens genetik och diskutera med fiskodlare, naturvårdare, myndighetspersoner. Isabella Lövin, EU-parlamentariker och enligt tidningen MiljöAktuellt Sveriges tredje miljömäktigaste person, inleder seminariet om för- och nackdelar för laxens biologiska mångfald. Forskaren Anna Palmé och professor Linda Laikre vid Stockholms universitet, som leder arbetet med att utreda de genetiska riskerna med och utan laxutsättningar, medverkar också vid seminariet. En av huvudtalarna är professor Michael M Hansen, en av Europas ledande experter på laxfiskars genetik.
- I Danmark har vi övervakat de genetiska effekterna av utplanteringar. Våra resultat har lett till att stora delar av utsättningarna har stoppats, säger professor Michael M. Hansen.

- Vikten av biologisk mångfald på gennivå är troligen underskattad idag, menar Linda Laikre. Nya forskningsrön visar på att genetisk mångfald behövs för arters fortlevnad och ekosystemens funktion.

- Sverige har en unik situation att bidra till östersjölaxens fortlevnad, fortsätter Anna Palmé, Stockholms universitets arrangör och expert på utsättningsproblematiken. Vi har fortfarande livskraftiga vilda bestånd och vi har en stark bevarandegenetisk kunskap.
Seminarium

Tid: 9 februari, kl. 10.00 – 17.00

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna, Vänstra hörsalen

Språk: engelska

Arrangör: Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Medverkande, bland andra:

Professor Michael M. Hansen, Århus universitet, Danmark

Professor Marja-Liisa Koljonen, Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland

Lars Hedman, Bergeforsens laxodling, Vattenfall

Gunnar Norén & Nils Höglund, Coalition Clean Baltic

Peter Funegård, Havs- och vattenmyndigheten

Professor Linda Laikre & Dr Anna Palmé, Stockholms universitet

Bakgrundsinformation

Älvarna runt Östersjön har genetiskt unika laxbestånd. Bestånd som anpassats till miljöförhållandena i varje älv. Utbyggnaden av vattenkraftverk i älvarna hindrar vildlaxens vandringar till och från lekplatser. Många genetiskt särpräglade bestånd har gått förlorade och förlusterna kan ha konsekvenser för laxen, fisket och ekosystemen.

Storskaliga utsättningar av laxar som fötts upp i odling har genomförts Östersjön i decennier för att kompensera för bortfallet av naturlig lek. Men dessa utsättningar medför att främmande genetisk material sprids och kan försämra genetiken hos kvarvarande bestånd. Forskare inom bevarandegenetik har länge varnat för dessa risker. EU-kommissionen menar att utplanteringar av unga laxar som görs storskaligt i Östersjön kan skada kvarvarande vilda bestånd och att de bör stoppas.

Vilka är konsekvenserna på biologisk mångfald av detta beslut? Finns en risk att genetisk mångfald som idag upprätthålls av odlingar går förlorad? Vilka är isåfall konsekvenserna av detta? Populationsgenetikerna vid Stockholms universitet arbetar med en rapport kring dessa frågor. Seminariet och workshopen är ett led i detta arbete. Resultaten kommer att påverka Sveriges vidare nationella och internationella arbete med laxfrågan.

För mer information kontakta:

Anna Palmé: 070-485 72 67

Linda Laikre: 070-525 45 74

måndag 6 februari 2012

Debatt artikel om laxen i Östersjön

Ge laxen i Östersjön en chans att överleva


Östersjölaxen är starkt hotad. Återvandringen till lekälvarna är katastrofalt dålig och för smålaxen är överlevnaden låg. Ett försäljningsförbud för Östersjölax och fångstbegränsningar för trollingfisket på vildlax skulle vara två viktiga steg på vägen, skriver bland andra Joakim Ollén, Sportfiskarna.

Relaterat

Tillståndet för Östersjölaxen är kritiskt. Uppvandringen för lek i de svenska älvarna har minskat dramatiskt under de senaste åren. Överlevnaden är mycket låg för de laxungar som lämnar älvarna varje vår. Därför fick Östersjölaxen nyligen rött ljus i WWF:s konsumentguide.

Det står helt klart att fler laxar måste tillåtas återvända till sina ursprungsälvar om trenden ska vändas. EU-kommissionen föreslog i höstas en minskning av yrkesfisket med 79 procent för att vända trenden. Tyvärr gick bland andra den svenska regeringen emot forskarnas förslag.

Beslutet att stoppa allt yrkesfiske efter lax till havs och i stället styra över fisket till älvarnas mynningsområden som Havs- och vattemyndigheten (HaV) fattade strax före jul är i det perspektivet både nödvändigt och välkommet. Ett yrkesfiske som ett normalår redovisar inkomster på mindre än 15 miljoner kronor. Samtidigt får samma yrkesfiskare årligen lika mycket i sälskadersättningar.

Varför ska människor äta lax som inte djur får äta? Regeringen borde omedelbart införa ett totalt försäljningsförbud för lax från Östersjön. Skälet är att Östersjölaxen dessvärre innehåller så höga halter av dioxin att köttet enligt EU:s livsmedelsdirektiv inte ens är tjänligt som djurfoder. Att den svenska regeringen förhandlat fram ett undantag från reglerna som möjliggör försäljning till den egna befolkningen är en skam. All export från Sverige av Östersjölax till andra EU-länder är redan förbjuden!

Genom ett saluförbud åstadkoms alltså ett skydd för laxen samtidigt som befolkningen skyddas mot att äta en fisk som är hälsovådlig. Självklart ska de yrkesfiskare som drabbas av ett förbud kompenseras, här kan subventionspengar från EU för en gångs skull användas till något nyttigt.

Varför inte fler arbetstillfällen i avfolkningsbyggd i norr? Det kanske mest paradoxala i sammanhanget är att ett bevarande av Östersjölaxen samtidigt skulle kunna ge fler arbetstillfällen. Om laxen får vandra upp i sina ursprungsälvar i stället för att fiskas upp i havet skulle flera hundra nya arbetstillfällen kunna skapas inom fisketurismen, enligt studier från Umeå universitet. Länder som Island och Norge har redan lyckats med detta, men även Mexiko, Panama och Ryssland. I till exempel Norge skapar sportfisket efter lax i älvdalarna mer än 3 000 årsarbetstillfällen.

Laxen skulle fortsatt vara onyttig som mat. Men återutsättning av laxen är snarare regel än undantag inom dagens sportfiske. Själva upplevelsen av naturen och fisket blir det viktiga, inte att döda och äta upp fisken.

Regeringen bör samtidigt som ett försäljningsförbud också införa fångstbegränsningar för det sportfiske efter vildlax i havet som sker via trolling – allt för att laxen ska få komma hem och leka.

Var finns visionen om en levande landsbygd? Eskil Erlandsson är ytterst ansvarig för situationen och vi föreslår att ministern ger ett svar på vad han tänker göra för att rädda Östersjölaxen och samtidigt utveckla förutsättningarna för nya gröna och osubventionerade arbetstillfällen i glesbygd genom näringarna runt sportfisket. Nu är det dags att välja: man kan nämligen inte både äta laxen och ha den kvar!

Joakim Ollén

ordförande Sportfiskarna

Nicolas Jändel

chefredaktör Allt om Flugfiske

Martin Falklind

chefredaktör Fiskejournalen

Mats Gyllsand

chefredaktör Fiske för Alla / Jaktmarker & Fiskevatten

Thommy Gustavsson

chefredaktör Flugfiske i Norden

Jörgen Larsson

chefredaktör Fiske-Feber

Marcus Hallquist

chefredaktör Flugfiske-Feber

Benny Lindgren

chefredaktör Svenskt Fiskesöndag 5 februari 2012

JPM Peters håv

Då har jag kommit en bit på JPM Peters håv, basning och limningen har gått bra. Igår försedde jag håvramen med ett skaft. Peter ville ha ett längre skaft (kanske orkar han inte böja sig ner till småfisken) så det har jag fixat. Kommer troligen att göra inlägg i skaftet för initialer och annat som han vill ha. Sedan vidtar rensågning och det tidsödande putsandet innan själva håvgarnet skall fästas vid ramen.Men den kommer att var klar i god tid till havsöringsfisket i vår.