torsdag 18 mars 2010

Norralaån/Lötån

Om det går igenom på årsmötet kommer Norrala södra fvf och Norrala övre fvf att slås samman till ett nytt fv område. Det nya fvo kommer att sträcka sig från Forsbackabron vid Lötåns mynning till gamla E 4 bron i Kungsgården/Norrala. Ett gemensamt kort för ån och ett antal sjöar.
Förhoppningsvis kommer det att innebära lite satsningar runt lekområden för öringen. Troligen kommer också åtgärder att göras för att återskapa kräftisket.

Kanske blir det lite isfiske te helgen, verkar som om det har börjat nappa eft. allt snöande och minusgrader.