tisdag 26 april 2011

HavsöringsfiskeHavsöringsfisket i Ljusne har varit väldigt bra
de senaste veckorna. Dagsfångster på 15-30 fiskar har inte varit ovanliga. Mycket fisk på dryga 2kg fångas och dagligen stor havsöring mellan 3 och 4kg, medelvikten har de flesta dagarna legat över 2kg. Man måste gå tillbaka till 80-talet för att hitta någonting liknande. Glädjande är också att de flesta av den färgade och den fisk som har blivit mager under vintern släpps tillbaka. Det märks att det har kommit en helt ny generation fiskare till Ljusne, mot för hur det var när jag började där i slutet av 80-talet. Då skulle all fisk upp oavsett kondition och storlek.

onsdag 6 april 2011

Mer isfiske

Ida var min gode vän Bäckis å ja ute på lite storgäddiske, for tidigt mot ett känt storgäddvatten. Spöna placerades ut eter en fin djupkant slutande från ca 2m ner mot 8-10m. Solen strålade och gäddorna höll sig borta från mörtarna. Bara ett par mindre behagade att nappa. Nu ser vi fram emot havsöringarna i Lötån, där isen precis har gått och lite flugfiske i Ljusne under några hektiska vår veckor.