söndag 20 oktober 2013

Laxfiske fortsatt het potatis............

Den här artikeln hittade jag på sportfiskarnas hemsida, som för övrig är väldigt bar och informativ. Det finns mycket intressant att läsa för den som kanske inte bara jagar stora fiskar utan även har intresse av tex. fiskevård.

 

Stoppa överfisket på Östersjölaxen -Eskil Erlandsson följ forskarnas råd!

2013-10-17 08:57 GMT
Fpgjwrtsk1frd2pda5z8

Sportfiskarna uppmanar fiskeminister Eskil Erlandsson och samtliga Östersjöländer att på EU:s fiskerådsmöte den 17 oktober följa havsforskarnas råd för att rädda den vilda laxen.
Sverige och Eskil Erlandsson fortsätter att vackla i inställningen om laxen. Förra året röstade Sverige för en linje som innebar betydligt högre kvoter än forskarnas råd. Eskil lämnade därmed Finland i sticket att som enda land stå upp för den vetenskapliga linje som krävs om man skall klara den vilda laxen i Östersjön.
– Återigen riskerar EU:s ministrar den långsiktiga överlevnaden av vildlaxen, konstaterar Stefan Nyström, generalsekreterare för Sportfiskarna.
Laxen i Östersjön är starkt hotad av såväl överfiske, som illegalt och ej rapporterat fiske. EU-kommissionens förslag till kvoter för 2014 överstiger havsforskarnas förslag med nästan 40 %. Trots ökad uppvandring i vissa älvar har endast ett fåtal av de totalt cirka 30 laxbestånden runt Östersjön nått de mål som satts upp i EU:s laxförvaltningsplan.
– Eskil Erlandsson måste stå upp för vildlaxen, den är främst en svensk resurs då vi har de flesta kvarvarande vildlaxälvarna.  Han har att välja mellan att stödja ett Finland som redan deklarerat att man avser att rösta för den vetenskapliga rådgivningen, eller sälla sig till den sorgliga skara fiskeriministrar som tror de vet bättre än vetenskapsmännen vid ICES, avslutar Stefan Nyström.
Kontakt: Stefan Nyström, 08-410 80 631, stefan.nystrom@sportfiskarna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar